The smell of earth after it's rained

[Verse]
There's a scent in the air that I can't resist
After the storm, it's like a sweet kiss
The smell of earth, so fresh and pure
After it's rained, I feel so secure
 
[Verse 2]
The droplets fall from the sky above
Creating a symphony, a song of love
They cleanse the air, washing it clean
Leaving behind a scent, something unseen
 
[Chorus]
Petrichor, oh how I adore
The fragrance that I long for
Petrichor, it fills my soul
Healing me, making me whole


Ánh Dương Trong Mắt Em ##


[Verse] Một cô gái tràn đầy ánh sáng Mềm mại và thật thuần khiết (thuần khiết) Trái tim nhỏ bé nhuộm màu mơ Và tôi say đắm trong vẻ đẹp đó (ooh-yeah) [Chorus] Ánh dương trong mắt em (mắt em) Làm tim tôi rộn ràng như mê (như mê) Ánh dương trong mắt em (mắt em) Cho tôi niềm vui và hi vọng mãi mãi (mãi mãi)Đọc Thêm

© Copyright 2017 | Distributed By VN Blogger | Designed By Way2themes